Úvod

Vítame Vás na webovej stránke firmy ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o.

Teší nás Váš záujem o našu firmu. Zároveň veríme, že Vám nasledujúce stránky poskytnú dostatok základných informácií o portfóliu našej činnosti a umožnia Vám nahliadnuť do sveta športového marketingu a predaja TV a reklamných práv športových podujatí.